شرکت ایساتیس فراز پویای شرق

 

شرکت ایساتیس فراز پویای شرق

شرکت ایساتیس فراز پویای شرق از سال 1385 با هدف ارائه خدمات مشاوره، فروش، طراحی و مونتاژ، انواع آسانسور و پله برقی فعالیت خود را آغاز نموده است.

اهداف عالیه این شرکت

ارتقا کیفی و کمی خدمات و محصولات

سرعت عمل، پایبندی به تعهدات و پیمانها

حذف هزینه های تحمیلی و زاند

برخی از افتخارات شرکت

برخی از محصولات شرکت

انواع آسانسور، پله برقی و ...

 
به نقل از سایت : sakhtemankala.ir