دوشنبه, 06 مرداد 1393
 • خانه
 • اخبار صنعت
  • خبر ویژه صنعت

   خبرگزاري فارس: دانشمندان اثر مغناطيسي شگفت‌آوري از نور كشف كردند كه مي‌تواند بدون وجود سلول‌هاي خورشيدي سنتي، انرژي خورشيدي توليد كند.استفاده از انرژی های پاک در دستور کار دولت قرار گرفته و به آن توجه ویژه میشود.

 • اخبار سامانه
   • ستاد مرکزی
    • ستاد مرکزی عکس و متن

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • نمایندگی ها
    • نمایندگی ها عکس و متن

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • اخبار سامانه 3
    • اخبار سامانه 3 عکس و متن

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • اخبار سامانه 4
    • اخبار سامانه 4 عکس و متن 

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • اخبار سامانه 5
    • اخبار سامانه 5 عکس و متن 

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • اخبار سامانه 6
    • اخبار سامانه 6 عکس و متن 

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • اخبار سامانه 7
    • اخبار سامانه 7 عکس و متن 

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • اخبار سامانه 8
    • اخبار سامانه 8 عکس و متن

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • اخبار سامانه 9
    • اخبار سامانه 9 عکس و متن

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

  • خبر ویژه سامانه

   پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي در گزارشي به نقل از نيوساينتيست از پيشرفتهاي علمي ايران و توليد يازده برابر ميانگين جهاني علم در ايران خبرداد.

 • پروژه ها
   • استان خراسان رضوی
    • پروژه 1

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • استان تهران
    • پروژه 2

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • پروژه 3
    • پروژه 3

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • پروژه 4
    • پروژه 4

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • پروژه 5
    • پروژه 5

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • پروژه 6
    • پروژه 6

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • پروژه 7
    • پروژه 7

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • پروژه 8
    • پروژه 8

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • پروژه 9
    • پروژه 9

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

  • داستان موفقیت پروژه

   انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

 • نمایندگان
   • استان خراسان رضوی
    • استان خراسان رضوی

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • استان یزد
    • استان یزد

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • نمایندگان 3
    • نمایندگان 3

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • نمایندگان 4
    • نمایندگان 4

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • نمایندگان 5
    • نمایندگان 5

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • نمایندگان 6
    • نمایندگان 6

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • نمایندگان 7
    • نمایندگان 7

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • نمایندگان 8
    • نمایندگان 8

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • نمایندگان 9
    • نمایندگان 9

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

 • تأمین کنندگان
   • سیمان
    • مصالح و تجهیزات

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • سفال
    • تامین کنندگان 3

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • بلوک
    • تامین کنندگان 4

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • سنگ
    • تامین کنندگان 5

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • آجر
    • تامین کنندگان 8

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • بتن و فرآورده های بتنی
    • تامین کنندگان 2

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • درب و پنجره
    • تامین کنندگان 3

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • تاسیسات مکانیکی
    • تامین کنندگان 7

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...

   • تاسیسات برقی
    • تامین کنندگان 9

     انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه در جلسه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و مديرعامل شركت تامين تله‌كام بررسي شد. تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه مطابق پروانه...


  • قابل توجه تأمین کنندگان محترم

   تا مورخ 10 مرداد ماه بخش اطلاع رسانی تأمین کنندگان تکمیل خواهد شد. در صورت هرگونه سوال در خصوص نحوه ثبت نام در سامانه با شماره تلفن 24522000-021 داخلی 101 سرکار خانم کمیجانی تماس بگیرید...

دوشنبه07282014

آخرین به روز رسانی :05:07:00 PM

پیش فروش‌ ساختمان

پیش فروش‌ ساختمان

وزیردادگستری از تصویب آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان و...

ساختمان ها مهندسی و علمی ساخته شوند

ساختمان ها مهندسی و علمی ساخته شوند

همدان یکی از کلانشهرهای در منطقه غربی و کوهستانی ا...

اشتغالزایی در حوزه ساختمان

اشتغالزایی در حوزه ساختمان

صنعت ساختمان بسته به نوع شهر یا روستا می‌تواند در ...

استفاده از روسازی بتنی

استفاده از روسازی بتنی

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:مدیرعامل شرکت ساخ...

تفکیک وزارت راه و شهرسازی

تفکیک وزارت راه و شهرسازی

۱۰ ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و قرار ب...

رعایت پنج الزام در نمای ساختمان

رعایت پنج الزام در نمای ساختمان

مدیرکل معماری وساختمان شهرداری تهران با اعلام نهای...

 • ja-news-1
 • ja-news-2
 • ja-news-3

اخبار صنعت

تنظیمات

افزایش دستمزد

پنج شنبه, 19 تیر 1393
 افزایش دستمزد

رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن خوزستان گفت:با افزایش بی‌رویه و سرسام‌آور نرخ خدمات، دستمزد و مصالح...

ادامه مطلب:

مسکن مهر

شنبه, 31 خرداد 1393
مسکن مهر

ولی‌پور گفت: ملکی شدن واحدهای مسکن مهر که از چندی پیش مطرح شده بود به شرکت عمران پردیس ابلاغ شد. ولی‌...

ادامه مطلب:

تغییرات قیمت مصالح

پنج شنبه, 19 تیر 1393
 تغییرات قیمت مصالح

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی را در نیمه دوم سال گذشته در 13 گروه منتشر ...

ادامه مطلب:

اتصال و جوشکاری نانومتری

یکشنبه, 05 مرداد 1393
 اتصال و جوشکاری نانومتری

پژوهشگران گروه تخصصی مهندسی جوشکاری دانشکده مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات،موفق به طراحی و اجرای ات...

ادامه مطلب:

سهم مناقصه عمومی در واگذاری پروژه‌های شهری

شنبه, 31 خرداد 1393
سهم مناقصه عمومی در واگذاری پروژه‌های شهری

گزارش نظارتی شورای شهر تهران از نحوه ارجاع کار پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران نشان می‌دهد که سهم برگز...

ادامه مطلب:

"صنعتی‌سازی" ساختمان

پنج شنبه, 19 تیر 1393

صنعتی‌سازی در بسیاری از مکان‌ها می‌تواند از نظر قیمت و سرعت مقرون به صرفه باشد و کیفیت کار را بهبود ...

ادامه مطلب:

نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

شنبه, 31 خرداد 1393
نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

هفتمین نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی و سرمایشی، سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک، ش...

ادامه مطلب:

مقاوم‌سازی واحد مسکونی روستایی

شنبه, 04 مرداد 1393
مقاوم‌سازی واحد مسکونی روستایی

رئیس گروه نظام فنی روستایی کشور با اشاره به اینکه یک میلیون 700هزار واحد مسکونی روستایی در کشور مقاو...

ادامه مطلب:

تبلیغات 5

معرفی سامانه

تبلیغات 4

معرفی سامانه

تبلیغات 3

معرفی سامانه

تبلیغات 2

معرفی سامانه

تبلیغات 1

معرفی سامانه